Politica de confidenţialitate

SC CENTRUL DE CALCULATOARE SRL (it-fashion.ro) este înregistrată în Registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal sub numărul 31314.

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, SC CENTRUL DE CALCULATOARE SRL (it-fashion.ro) are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră.

Prin completarea datelor dumneavoastră în formularul de creare a contului şi/sau de comandă declaraţi că acceptaţi necondiţionat ca datele dumneavoastră personale sa fie incluse în baza de date a SC CENTRUL DE CALCULATOARE SRL (it-fashion.ro), înregistrată în Registrul de evidenţă a prelucrării datelor cu caracter personal sub numărul 31314, şi vă daţi acordul expres şi neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate şi prelucrate nelimitat teritorial şi/sau temporar de către SC CENTRUL DE CALCULATOARE SRL (it-fashion.ro), afiliaţii şi colaboratorii acestora pentru desfăşurarea şi/sau derularea de către SC CENTRUL DE CALCULATOARE SRL (it-fashion.ro), afiliaţii şi colaboratorii acestora a unor activităţi cum ar fi(dar fără a se limita la):activităţi comerciale, de promovare a produselor şi serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piaţă, de statistică, de urmărire şi monitorizare a vânzărilor şi comportamentul consumatorului. De asemenea, vă daţi acordul expres şi neechivoc ca aceste date personale să poată fi transferate (cedate) de către SC CENTRUL DE CALCULATOARE SRL (it-fashion.ro) atât afiliaţilor săi precum şi altei/altor entităţi din ţară sau străinătate.

Prin citirea prezentelor Politici de confidenţialitate aţi luat la cunoştinţă faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de vă adresa justiţiei în caz de încălcare a drepturilor dumneavoastră garantate de Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Totodată, aveţi dreptul de a va opune prelucrării datelor dumneavoastră personale şi de a solicita ştergerea totală sau parţială a acestora.

Pe baza unei cereri scrise, datate şi semnate, expediate pe adresa SC CENTRUL DE CALCULATOARE, Str. Moise Groza, Bl. A13a, Sc. 1, Ap.1, 320119, Reşiţa, Caraş-Severin, vă puteţi exercita, în mod gratuit, următoarele drepturi:

- o dată pe an, să vi se confirme faptul că datele personale sunt sau nu prelucrate;

- să interveniţi asupra datelor transmise;

- să vă opuneţi prelucrării datelor pentru motive întemeiate şi legitime legate de situaţia lor particulară

- să solicitaţi ştergerea datelor, cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege.

Astfel, SC CENTRUL DE CALCULATOARE SRL (it-fashion.ro) poate notifica utilizatorii/clienţii privind ofertele curente prin newsletter-ul săptămânal şi poate trimite felicitări, cupoane cadou sau alte mesaje speciale.

SC CENTRUL DE CALCULATOARE SRL (it-fashion.ro) nu promovează SPAM-ul. Orice utilizator/client care a furnizat explicit adresa sa de email pe site-ul it-fashion.ro poate opta pentru ştergerea acesteia din baza noastră de date.

Informaţiile pe care ni le furnizaţi vor fi utilizate în scopul pentru care le-aţi furnizat, pentru a administra, a sprijini şi a evalua serviciile noastre şi a preîntâmpina încălcarea securităţii, a legii şi a termenilor noştri contractuali.

Deoarece dorim să menţinem încrederea şi siguranţa dumneavoastră, vom proteja securitatea datelor dumneavoastră personale pe care ni le dezvăluiţi online. Credem că este foarte important să vă informăm despre modul în care vom folosi datele dumneavoastră personale, de aceea vă rugăm să citiţi în continuare cu atenţie această Politică de confidenţialitate.

 

Informaţii personale
Prin intermediul acestui site nu vom colecta datele dumneavoastră personale (de exemplu: numele, adresa, telefonul sau adresa de e-mail) decât dacă dumneavoastră în mod voluntar alegeţi să ni le dezvăluiţi.

 

Scopul utilizării
În momentul în care împărtăşiţi cu noi informaţii legate de datele dumneavoastră personale noi le vom folosi doar pentru a răspunde cerinţelor dumneavoastră, pentru a vă putea livra bunul dorit, sau pentru a vă oferi acces la informaţii legate de ofertele noastre.

Oferindu-ne aceste informaţii ne veţi ajuta şi pe noi să ne îmbunătăţim produsele şi serviciile, să oferim o mai bună comunicare cu clienţii şi de asemenea să eficientizăm serviciul oferit de site-ul nostru. Puteţi alege să ne împărtăşiţi informaţiile dumneavoastră personale în mai multe moduri, cum ar fi să completaţi un formular de înregistrare pentru a deveni membru SC CENTRUL DE CALCULATOARE SRL (it-fashion.ro) (veţi avea un cont, ce este definit de un nume de utilizator şi o parolă), comandând un produs, participând la anumite promoţii sau înscriindu-vă pentru a putea primi newsletter-ul nostru.

NU vom vinde, oferi sau închiria datele dumneavoastră personale unor terţi.

 

Informaţii non-personale colectate in mod automat
Când accesaţi site-ul nostru, în mod automat (şi nu prin înregistrare) vom colecta date non-personale (de exemplu tipul de Internet browser folosit, sistemul de operare folosit, numele site-ului care v-a trimis spre pagina noastră, numărul de vizite, timpul mediu petrecut pe site, paginile vizualizate).

 

Cookie-uri
În momentul în care vizualizaţi site-ul nostru vom stoca pe computerul dumneavoastră nişte date sub forma de "cookie" pentru a putea recunoaşte în mod automat computerul dumneavoastră data viitoare când ne veţi face o vizită. Aceste cookie-uri ne vor ajuta de exemplu să vă stocăm parola pentru a vă face autentificarea mai uşoară (astfel nu va mai trebui să introduceţi parola de fiecare dată) sau dacă folosiţi un "coş" online aceste cookie-uri ne ajută să ţinem evidenţa produselor pe care doriţi să le comandaţi.

Dacă nu doriţi să primiţi aceste cookie-uri vă rugăm să configuraţi browser-ul de Internet pe care îl folosiţi să şteargă toate cookie-urile de pe hard drive, să blocheze toate cookie-urile sau să primiţi o notificare înainte ca un cookie să fie stocat pe computerul dumneavoastră

SC CENTRUL DE CALCULATOARE SRL (it-fashion.ro) îşi rezervă dreptul de a schimba şi actualiza Politica de confidenţialitate fără nici un fel de notificare prealabilă. De aceea, vă rugăm să vizitaţi periodic această secţiune.

 

Utilizarea conţinutului
Puteţi utiliza, copia şi chiar printa conţinutul it-fashion.ro doar pentru utilizarea dumneavoastră personală, lipsită de orice intenţie de comercializare. Cu excepţia celor de mai sus, conţinutul it-fashion.ro nu poate fi reprodus, modificat, exploatat, indiferent de scopul comercial sau necomercial al acestei exploatări.

Acţiunile de mai jos nu sunt permise decât dacă se obţine în prealabil o aprobare scrisă din partea SC CENTRUL DE CALCULATOARE SRL (it-fashion.ro):

•modificarea, publicarea, transmiterea, precum şi participarea la transferul, vânzarea, distribuţia unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afişarea conţinutului it-fashion.ro; •reproducerea sau stocarea conţinutului it-fashion.ro, precum şi trimiterea acestui conţinut către orice alt website, server sau orice alt mijloc de stocare a informaţiei; •îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al SC CENTRUL DE CALCULATOARE SRL (it-fashion.ro) asupra conţinutului it-fashion.ro.

Cererile de utilizare a conţinutului it-fashion.ro în alte scopuri decât cele permise pot fi trimise la adresa de e-mail: office@centrul.com

Frauda
Orice tentativă de accesare a datelor unui alt utilizator sau de a modifica datele de pe site-ul it-fashion.ro, sau de a afecta performanţele serverului pe care rulează it-fashion.ro va fi considerată tentativă de fraudare şi va face obiectul unei plângeri la organele Statului Român, împotriva persoanei(lor) care a(u) încercat acest lucru.