Termeni și condiţii

Condiţii generale

Prin accesarea site-ului www.it-fashion.ro, sau prin orice altfel de accesare a conţinutului acestui website, sunteţi obligat să respectaţi termenii în secţiunea Termene şi Condiţii. SC CENTRUL DE CALCULATOARE SRL (it-fashion.ro)  îşi rezerva dreptul de a modifica sau chiar a înlocui unii termeni sau unele condiţii de utilizare fără nici o notificare prealabila. Pentru folosirea în cele mai bune condiţii a site-ului, se recomanda citirea cu atenţie a tuturor termenilor şi condiţiilor. Daca NU sunteţi de acord cu toţi aceşti termeni, atunci NU ar trebui să utilizaţi acest web site.

IT-Fashion.ro este administrat de SC CENTRUL DE CALCULATOARE SRL înregistrată la Registrul Comerţului cu RO 15715771 şi J11/587/2003.

Ofertele şi preturile sunt valabile maxim 12 ore, în limita stocului disponibil.

Livrarea produselor se poate face într-un interval minim de 24 de ore şi maxim 72 de ore, din momentul în care s-au validat toate detaliile comenzii (modalitate de plată, stocuri, preţuri), sau conform termenului agreat în urma convorbirii telefonice.

IT-Fashion.ro nu poate garanta şi nu îşi poate asuma răspunderea că informaţiile prezentate pe site sunt corecte, complete sau actualizate iar serviciile oferite prin acest site sunt accesibile, neîntrerupte şi fără erori. Va rugam să verificaţi corectitudinea specificaţiilor pe site-ul producătorului produsului dorit, accesând link-ul aflat imediat sub specificaţii.

Preturile, ofertele, situaţia stocului, specificaţiile şi imaginile pot fi schimbate fără o notificare prealabilă.

Toate produsele sunt însoţite de factură şi certificat de garanţie.

Produsele pot fi returnate, cu condiţia integrităţii acestora (fără zgârieturi , crăpături , rupturi sau orice alte defecte fizice), a integrităţii şi prezenţei tuturor ambalajelor, a integrităţii şi prezenţei tuturor accesoriilor, dar nu mai târziu de 15 zile lucrătoare de la data primirii produselor de la firma de curierat. SC CENTRUL DE CALCULATOARE SRL (it-fashion.ro) îşi rezervă dreptul de a percepe o taxa de utilizare sau/şi procesare administrativă din valoarea produsului.

Cererile de returnare vor fi soluţionate într-un termen de 14 zile de la data depunerii actelor necesare şi a produsului la sediul nostru.

Cererile de returnare se depun la sediul nostru din Bulevardul Republicii, bl. 26, Sc. B, parter, 320223, Reşiţa, jud. Caraş- Severin. Cererea de returnare trebuie să cuprindă datele de identificare ale produsului şi ale persoanei care l-a achiziţionat. Pe lângă cerere, dosarul trebuie să conţină factura în original, certificatul de garanţie în original şi o copie după buletinul persoanei pe numele căreia a fost emisă factura.

Important: produsele achiziționate în rate nu beneficiază de sistem "15 zile drept de retur".

Pierderea certificatului de garanţie sau a facturii duce la pierderea garanţiei. Ștergerea seriei (serial number S/N) parţial sau total de pe produse duce la pierderea garanţiei. Nu se pot elibera duplicate pentru certificatul de garanţie.

SC CENTRUL DE CALCULATOARE S.R.L. face toate eforturile în a furniza informaţii corecte despre preţul şi caracteristicile produselor. Este posibil ca unele preturi să fie eronate. În cazul înregistrării unei comenzi cu un preţ derizoriu, SC CENTRUL DE CALCULATOARE îşi rezervă dreptul de a anula comanda Cumpărătorului.

Încheierea contractului are loc în momentul emiterii facturii fiscale şi odată cu lansarea comenzii sau emiterea confirmării automate de primire a acestei comenzi.

“Prin bifarea casutei " Credit online Cetelem", va exprimaţi consimţământul în mod expres ca BNP Paribas Personal Finance S.A. Paris Sucursala Bucuresti (str.Clucerului nr. 78-80, sector 1, Bucuresti, J40/20815/2017, CUI 38627806) să prelucreze datele dvs. cu caracter personal completate în formular (inclusiv Cod Numeric Personal), direct sau prin intermediul operatorilor desemnaţi de către acesta, în scopul derulării raporturilor juridice create/ce vor fi create între părţi, respectiv în scopul realizării activităţii de creditare.

Refuzul (nebifarea) prelucrării datelor dvs. din câmpurile obligatorii ale formularului duce la imposibilitatea soluţionării cererii dvs.

Va sunt garantate dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, pe care le puteţi exercită printr-o cerere scrisă (datată şi semnată) transmisă la sediul BNP Paribas Personal Finance S.A. Paris Sucursala Bucuresti, precum şi dreptul de va adresa către ANSPDCP în caz de încălcare a drepturilor privind datele cu caracter personal garantate de atât de către legislația națională, cât și de legislația europeană (i.e. Regulamentul General nr. 2016/679 privind Protectia Datelor cu caracter personal).

Pentru mai multe detalii si informatii despre cum sunt stocate si folosite datele si drepturile tale te rugam sa accesezi www.cetelem.ro sectiunea “Despre noi » Protectia datelor cu caracter personal.

*Cetelem este marca inregistrata a BNP Paribas Personal Finance S.A. Paris Sucursala Bucuresti.”

 

Termenii contractuali

CAPITOLUL I. Dispoziţii generale

Art. 1. - Prezenta ordonanţă reglementează condiţiile încheierii şi executării contractelor comerciale la distanţă între comercianţii care furnizează produse sau servicii şi consumatori

Art. 2. - (1) În sensul prezentei ordonanţe, următorii termeni se definesc astfel:

a) contract la distanţă - contractul de furnizare de produse sau servicii încheiat între un comerciant şi un consumator, în cadrul unui sistem de vânzare organizat de către comerciant, care utilizează în mod exclusiv, înainte şi la încheierea acestui contract, una sau mai multe tehnici de comunicaţie la distanţă;
b) consumator - orice persoana fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii, care cumpără, dobândesc, utilizează sau consumă produse ori servicii în afara activităţii lor profesionale;
c) comerciant - persoană fizică sau juridică autorizată să desfăşoare activitate de comercializare a produselor sau serviciilor de piaţă în cadrul activităţii sale;
d) tehnica de comunicaţie la distanţă - orice mijloc ce poate fi utilizat pentru încheierea unui contract între comerciant şi consumator şi care nu necesită prezenţa fizică simultană a celor două părţi;
e) operator de comunicaţie - orice persoană fizică sau juridică a cărei activitate profesională constă în a pune la dispoziţie comerciantului una sau mai multe tehnici de comunicaţie la distanţă.

            - (2) Tehnicile de comunicaţie la distanţă sunt prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta ordonanţă.

 Art. 3. - (1) Înainte de încheierea contractului la distanţă comerciantul trebuie să informeze consumatorul în timp util, corect şi complet asupra următoarelor elemente:

a) identitatea comerciantului şi, în cazul contractelor care prevăd plata anticipată, adresa şi modalităţile de contactare a acestuia, telefon/fax, e-mail şi codul unic de înregistrare;
b) caracteristicile esenţiale ale produsului sau serviciului;
c) preţul de vânzare cu amănuntul al produsului sau tariful serviciului şi taxele aplicabile;
d) cheltuielile de livrare, daca este cazul;
e) modalităţile de plată, de livrare sau de prestare;
f) dreptul de denunţare unilaterală a contractului, cu excepţia cazurilor prevăzute în prezenta ordonanţă;
g) costul utilizării tehnicii de comunicaţie la distanţă, în cazul în care acesta este calculat altfel decât conform tarifului de baza;
h) perioada de valabilitate a ofertei sau a preţului;
i) durata minima a contractului, în cazul contractelor care prevăd furnizarea curenta sau periodica a unui produs sau serviciu;
j) termenul limita de executare a obligaţiilor rezultând din contract

    - (2) Informaţiile prevăzute la alin. (1), al căror scop comercial trebuie să rezulte fără echivoc, vor fi comunicate în mod clar, uşor de înţeles de către consumator, prin orice mijloc adaptat tehnicii de comunicaţie la distanţă utilizate, ţinând-se seama de principiile de buna practica comerciala în tranzacţii şi de principiile care guvernează protecţia minorilor şi a altor persoane lipsite de capacitate de exerciţiu, precum şi de principiile referitoare la bunele moravuri.

    - (3) În cazul comunicărilor telefonice, la începutul oricărei conversaţii cu consumatorul comerciantul are obligaţia de a-şi declina identitatea, precum şi de a indica în mod explicit scopul comercial al apelului.  

Art. 4. - (1) Comerciantul trebuie să transmită consumatorului, în scris sau pe un alt suport de informaţii durabil, la dispoziţia sau accesibil acestuia, în timp util, în perioada executării contractului, următoarele:

a) confirmarea informaţiilor menţionate la art. 3 alin. (1), daca acestea nu au fost transmise, în condiţiile prevăzute la alin. (1), înainte de încheierea contractului;
b) condiţiile şi modalităţile de exercitare a dreptului de denunţare unilaterala, pentru cazurile prevăzute în prezenta ordonanţă, sub forma clauzei următoare: "Consumatorul are dreptul să notifice în scris comerciantului ca renunţă la cumpărare, fără penalităţi şi fără invocarea unui motiv, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea produsului sau, în cazul prestărilor de servicii, de la încheierea contractului", redactata cu caractere îngroşate. În cazul omiterii acestei clauze, produsul sau serviciul este considerat livrat fără cerere de comanda din partea consumatorului, conform prevederilor art. 14;
c) sediul, numărul de telefon/fax, precum şi adresa de e-mail ale comerciantului, la care consumatorul poate să-şi prezinte reclamaţiile;
d) informaţiile privind service-ul post vânzare şi garanţiile oferite;
e) condiţiile de denunţare unilaterala a contractului, atunci când acesta are o durata nedeterminata sau o durata mai mare de un an.

    - (2) Dispoziţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), b), d) şi e) nu se aplica în cazul serviciilor a căror execuţie este realizata cu ajutorul unei tehnici de comunicaţie la distanţă, daca aceste servicii sunt furnizate o singura data şi facturarea lor este efectuata de operatorul de comunicaţie.  

Art. 5. - Daca părţile nu au convenit altfel, momentul încheierii contractului la distanţă îl constituie momentul primirii mesajului de confirmare de către consumator, referitor la comanda să.

Art. 6. - Dispoziţiile prezentei ordonanţe nu se aplica:

a) contractelor privind serviciile financiare prezentate în anexa nr. 2 care face parte integranta din prezenta ordonanţă;
b) contractelor încheiate prin intermediul distribuitoarelor automate sau în localurile comerciale automatizate;
c) contractelor încheiate cu operatorii de telecomunicaţii în scopul utilizării telefoanelor publice;
d) contractelor încheiate pentru construirea şi vânzarea de bunuri imobiliare sau care se refera la alte drepturi privind bunuri imobiliare, cu excepţia contractelor de închiriere;
e) contractelor încheiate în cadrul vânzărilor la licitaţie;
f) în cazul comerţului electronic.

 

CAPITOLUL II. Dreptul de denunţare unilaterala a contractului

 Art. 7. - (1) Consumatorul are dreptul de a denunţa unilateral contractul la distanţă, în termen de 15 zile lucrătoare, fără penalităţi şi fără invocarea vreunui motiv. Singurele costuri care pot cădea în sarcina consumatorului sunt cheltuielile directe de returnare a produselor. Termenul de 10 zile prevăzut pentru exercitarea acestui drept începe să curgă:

a) pentru produse, de la data primirii lor de către consumator, daca au fost îndeplinite prevederile art. 4;
b) pentru servicii, din ziua încheierii contractului sau după încheierea contractului, din ziua în care obligaţiile prevăzute la art. 4 au fost îndeplinite, cu condiţia ca întârzierea să nu depăşească 90 de zile.

    - (2) În cazul în care comerciantul a omis să transmită consumatorului informaţiile prevăzute la art. 4, termenul pentru denunţarea unilaterala a contractului este de 90 de zile şi începe să curgă:

a) pentru produse, de la data primirii lor de către consumator;
b) pentru servicii, de la data încheierii contractului.

    - (3) Daca în perioada celor 90 de zile informaţiile prevăzute la art. 4 sunt furnizate consumatorului, termenul de 10 zile lucrătoare pentru denunţarea unilaterala a contractului începe să curgă din acel moment.

Art. 8. - În cazul exercitării dreptului de denunţare unilaterala a contractului de către consumator în condiţiile art. 7, comerciantul are obligaţia să ramburseze sumele plătite de consumator fără a-i solicita acestuia cheltuielile aferente rambursării sumelor. Rambursarea sumelor se va face în cel mult 30 de zile de la data denunţării contractului de către consumator.

Art. 9. - În cazul în care, pentru produsul sau serviciul ce face obiectul contractului la distanţă, comerciantul creditează consumatorul, direct sau în baza unui acord încheiat de comerciant cu un terţ, o data cu denunţarea unilaterala a contractului la distanţă încetează de drept şi contractul de acordare a creditului, fără penalităţi pentru consumator.

Art. 10. - Consumatorul nu poate denunţa unilateral următoarele tipuri de contracte, cu excepţia cazurilor în care părţile au convenit altfel:

a) contracte de furnizare de servicii a căror execuţie a început, cu acordul consumatorului, înaintea expirării termenului de 10 zile lucrătoare prevăzut la art. 7 alin. (1);
b) contracte de furnizare de produse sau servicii al căror preţ depinde de fluctuaţiile cursurilor pieţei financiare care nu pot fi controlate de comerciant;
c) contracte de furnizare a unor produse executate după specificaţiile consumatorului sau a unor produse distinct personalizate, precum şi a acelora care, prin natura lor, nu pot fi returnate sau care se pot degrada ori deteriora rapid;
d) contracte de furnizare a înregistrărilor audio, video sau a programelor informatice, în cazul în care au fost desigilate de către consumator;
e) contracte de furnizare a ziarelor, periodicelor, jurnalelor-magazin;
f) contracte de servicii de pariuri sau loterii.

 

CAPITOLUL III. Executarea contractului la distanţă

Art. 11. - (1) Comerciantul trebuie să îşi îndeplinească obligaţiile contractuale în termen de cel mult 30 de zile de la data la care consumatorul a transmis comanda, cu excepţia cazului în care părţile au convenit altfel.

    - (2) Comerciantul, în cazul în care nu poate executa contractul din cauza ca produsul sau serviciul nu este disponibil, trebuie să informeze consumatorul despre aceasta indisponibilitate, iar sumele pe care acesta le-a vărsat ca plata trebuie rambursate de comerciant în termen de maximum 30 de zile.

    - (3) Comerciantul poate livra consumatorului un produs sau serviciu de o calitate şi la un preţ echivalente cu cele solicitate numai daca acest lucru a fost prevăzut înainte de încheierea contractului şi/sau în contract, astfel încât consumatorul să fie informat în mod clar despre aceasta posibilitate. În caz contrar furnizarea unor produse sau servicii similare celor solicitate va fi asimilata cu livrarea fără comanda, astfel cum se prevede la art. 14. Cheltuielile de returnare a produselor, în situaţia exercitării dreptului de denunţare unilaterala a contractului, sunt în acest caz în sarcina comerciantului, element asupra căruia consumatorul trebuie să fie informat."

Art. 12. - Dispoziţiile art. 3-4, ale art. 7-10 şi ale art. 11 alin. (1) nu se aplica contractelor privind:

a) vânzarea de produse alimentare, de băuturi sau de produse de uz curent utilizate în gospodărie, livrate cu regularitate de către comerciant la domiciliul, reşedinţa sau la locul de munca al consumatorului;

b) furnizarea de servicii de cazare, de transport, de furnizare de preparate culinare, de agrement, atunci când comerciantul se angajează prin contractul încheiat să efectueze aceste prestaţii la o data precisa sau într-o perioada specificata; în mod excepţional, în cazul activităţilor de agrement organizate în aer liber, comerciantul îşi poate rezerva dreptul de a nu respecta prevederile art. 11 alin. (2), în circumstanţe specifice.

Art. 13. - Art. 13. - În cazul în care cartea de credit a unui consumator se dovedeşte ca a fost utilizata în mod fraudulos pentru achitarea preţului unui contract la distanţă, sumele vărsate ca plata vor fi reacreditate sau restituite consumatorului potrivit reglementarilor specifice acestor sisteme de plata.

Art. 14. - Este interzisa livrarea de produse sau prestarea de servicii fără o comanda prealabila din partea consumatorului, daca aceasta livrare implica solicitarea efectuării unei plăti. În cazul livrărilor pentru care nu exista o comanda prealabila, consumatorul este exonerat de orice contraprestaţie, lipsa răspunsului neavând valoare de consimţământ.

 

CAPITOLUL IV. Limitări privind utilizarea anumitor tehnici de comunicaţie la distanţă

Art. 15. - Următoarele tehnici de comunicaţie la distanţă necesita acordul prealabil al consumatorului:

a) sistem automatizat de apel fără intervenţie umană (automat de apel);
b) telecopiator (fax);
c) adresa de posta electronica (e-mail)

Art. 16. - Utilizarea altor tehnici de comunicaţie individuala la distanţă în afara celor prevăzute la art. 15 nu este permisa daca exista un refuz manifestat de consumator.

 

CAPITOLUL V. Sancţiuni

Art. 17. - Constituie contravenţie, daca nu a fost săvârşita în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiune, încălcarea prevederilor art. 8 şi 11, referitoare la nerespectarea termenelor de rambursare, precum şi ale art. 14 şi se sancţionează cu amenda de la 10.000.000 lei la 40.000.000 lei.

Art. 18. - Constituie contravenţie încălcarea prevederilor art. 16 şi se sancţionează cu amenda de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei.

Art. 19. - Sancţiunile prevăzute la art. 17 şi 18 vor fi aplicate şi persoanelor juridice.

Art. 20. - Limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la art. 17 şi 18 vor fi actualizate prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de indicele de inflaţie.

Art. 21. - Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 17 şi 18 se fac la sesizarea consumatorilor sau din oficiu de către reprezentanţii împuterniciţi ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.

Art. 22. - Contravenţiilor prevăzute la art. 17 şi 18 le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobata cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, cu excepţia art. 28 şi 29.

Art. 23. - Prevederile privind comercializarea produselor şi a serviciilor în condiţiile prezentei ordonanţe se completează cu dispoziţiile legale privind protecţia consumatorilor, în măsura în care nu contravin reglementarilor din prezenta ordonanţă.

Art. 24. - În caz de litigiu sarcina dovedirii obligaţiilor prevăzute la art. 4, a respectării termenelor şi a existentei acordului consumatorului, prevăzute la art. 5, art. 11 alin. (1) şi art. 15, revine comerciantului. Instanţa competenta este cea de la domiciliul consumatorului.

Art. 25. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integranta din prezenta ordonanţă şi vor fi actualizate prin hotărâre a Guvernului

Art. 26. - Prezenta ordonanţă intra în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se pune în aplicare la 30 de zile de la data publicării ei.

 

 ANEXA 1. Lista cuprinzând tehnicile de comunicaţie la distanţă:

a) imprimat neadresat;

b) imprimat adresat;

c) scrisoare tipizata;

d) publicitate tipărită cu bon de comanda;

e) catalog;

f) telefon cu intervenţie umană;

g) telefon fără intervenţie umană (automat de apel, audio text);

h) radio;

i) videofon (telefon cu imagine);

j) video text (microordinator, ecran Tv cu tastatura sau ecran tactil);

k) posta electronica (e-mail);

l) telecopiator (fax);

m) televiziune (teleshopping).

 

ANEXA 2. Serviciile financiare exceptate de la aplicarea prevederilor ordonanţei

a) Serviciile de investiţii, precum şi cele cuprinse în activităţi privind recunoaşterea reciproca, aşa cum sunt prevăzute în Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr.28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiţii financiare şi pieţele reglementate, aprobata cu modificări şi completări prin Legea nr. 525/2002, cu modificările ulterioare

b) Operaţiuni de asigurare şi reasigurare, aşa cum sunt prevăzute de Legea nr. 32/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările ulterioare, şi de Normele nr. 3/2001 privind clasele de asigurări care pot fi practicate de societăţile de asigurare, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2001

c) Servicii bancare

d) Operaţiuni futures şi options.

 

Obligaţiile dumneavoastră de înregistrare
În utilizarea serviciului de înregistrare, dumneavoastră trebuie să furnizaţi informaţii adevărate, corecte, actuale şi complete despre dumneavoastră, iar daca aceste informaţii se vor schimba în timp, aveţi obligaţia de a actualiza aceste informaţii. În situaţia în care consideram, ca aceasta obligaţie nu este respectata de către dumneavoastră, ne rezervam dreptul să va blocam accesul, pe perioada determinata sau nedeterminata, la utilizarea serviciului fără nicio notificare prealabila.

 

Înregistrarea ca membru. Parola
În momentul înregistrării ca şi membru veţi fi solicitat să va alegeţi un nume de utilizator (care va fi adresa dumneavoastră de e-mail) şi o parola. Accesul dumneavoastră la anumite servicii şi informaţii din cadrul site-ului este protejat de aceasta parola, de aceea va recomandam să nu dezvăluiţi nimănui parola (CENTRUL DE CALCULATOARE SRL (it-fashion.ro) nu va cere niciodată să va dezvăluiţi parola). La sfârşitul fiecărei sesiuni de utilizare a contului dumneavoastră, trebuie să va amintiţi să vă delogaţi. În cazul în care observaţi ca cineva va utilizează contul va rugam să ne comunicaţi de urgenta printr-un e-mail. Puteţi în orice moment să cereţi ştergerea contului dumneavoastră În acest caz vom şterge toate datele dumneavoastră personale şi datele de identificare care au fost stocate.

 

Proprietate intelectuala
Întreg conţinutul site-lui it-fashion.ro - imagini, grafica, simboluri, elemente de grafica web, scripturi, programe şi alte date - precum şi alte materiale trimise dumneavoastră prin intermediul e-mail-ului sau furnizate dumneavoastră prin orice alta metoda, sunt proprietate CENTRUL DE CALCULATOARE SRL (it-fashion.ro) şi a furnizorilor săi, fiind aparate de legea pentru protecţia drepturilor de autor. Folosirea contentului fără a tine cont de reglementările din secţiunea de mai jos - Utilizarea conţinutului - atrage după sine pedepse conform legilor în vigoare.

 

Utilizarea conţinutului
Puteţi utiliza, copia şi chiar printa conţinutul it-fashion.ro doar pentru utilizarea dumneavoastră personala, lipsita de orice intenţie de comercializare. Cu excepţia celor de mai sus, conţinutul it-fashion.ro nu poate fi reprodus, modificat, exploatat, indiferent de scopul comercial sau necomercial al acestei exploatări. Acţiunile de mai jos nu sunt permise decât daca se obţine în prealabil o aprobare scrisa din partea SC CENTRUL DE CALCULATOARE SRL (it-fashion.ro)

  • Modificarea, publicarea, transmiterea, precum şi participarea la transferul, vânzarea, distribuţia unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afişarea conţinutului it-fashion.ro.
  • Reproducerea sau stocarea conţinutului it-fashion.ro, precum şi trimiterea acestui conţinut către orice alt website, server sau orice alt mijloc de stocare a informaţiei.
  • Îndepărtarea însemnelor care semnifica dreptul de autor al SC CENTRUL DE CALCULATOARE SRL (it-fashion.ro) asupra conţinutului it-fashion.ro.

Cererile de utilizare a conţinutului it-fashion.ro în alte scopuri decât cele permise pot fi trimise la adresa de e-mail: office@centrul.com


Frauda
Orice tentativa de accesare a datelor unui alt utilizator sau de a modifica datele de pe site-ul it-fashion.ro, sau de a afecta performantele serverului pe care rulează it-fashion.ro va fi considerat tentativa de fraudare şi va face obiectul unei plângeri la organele Statului Roman, împotriva persoanei(lor) care a(u) încercat acest lucru.